Card Profesional European
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract finanţare: POSDRU/94/4.1/S/64305

Activităţi Eligibile

Activitatile eligibile din cadrul proiectului sunt urmatoarele:

A.1.Elaborarea unei analize privind functionarea SPO pe piata muncii, in ceea ce priveste instrumentele si programele aplicate in furnizarea serviciilor de mediere in corelare cu informatiile detinute privind persoanele in cautarea unui loc de munca. In urma acestei analize se va stabili structura si continutul (tipul informatiilor) cuprinse in cardul profesional european pentru persoanele in cautarea unui loc de munca. In cadrul acestei activitati se realizeaza o analiza a situatiei actuale privind furnizarea serviciilor de mediere in cadrul SPO, informatiile detinute despre someri, precum si informatiile detinute privind locurile de munca vacante. Analiza va viza doua componente: analiza documentelor existente la nivelul SPO (numar someri beneficiari servicii de mediere, tip informatii cuprinse in anunturile privind locurile de munca vacante etc.) si organizarea unui grup de lucru la care vor participa 20 consilieri de ocupare si 20 agenti de ocupare din structurile teritoriale ale SPO. Acordarea cardurilor profesionale va reprezenta certificarea competentelor, cunostintelor si experientei profesionale detinute de catre persoanele in cautarea unui loc de munca.
Subactivitati:
1.1.Analiza documentelor si informatiilor statistice privind furnizarea serviciilor de mediere si privind persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate.
1.2.Organizarea si desfasurarea seminarului de lucru cu consilierii si agentii de ocupare din cadrul SPO.
1.3. Elaborarea structurii cadru pentru cardul profesional european pentru persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate in cadrul SPO.


A.2.Dezvoltarea de noi solutii orientate spre cresterea calitatii si eficientei serviciilor de ocupare furnizate, respectiv a serviciilor de mediere, prin dezvoltarea unui instrument de implementare si de crestere a calitatii serviciilor de ocupare adresate persoanelor in cautarea unui loc de munca. In cadrul acestei activitati se va stabili structura si se va asigura achizitia aplicatiei informatice pentru emiterea si gestionarea cardurilor profesionale pentru somerii inregistrati la unitatile teritoriale ale SPO. Solutia propusa va cuprinde si un portal informatic prin care se va asigura comunicarea si accesul pe diferite niveluri de securitate la informatiile continute si va implementa urmatoarele scenarii de utilizare: inregistrarea informatiilor in sistem, gestionarea cardurilor profesionale, centralizarea si analiza informatiilor (prin rularea de rapoarte predefinite, creare de noi rapoarte sau realizarea de rapoarte ad-hoc), asigurarea schimbului de informatii cu alte structuri europene furnizoare de servicii de ocupare.
Subactivitati:
2.1.Elaborarea cerintelor si specificatiilor tehnice pentru dezvoltarea aplicatiei informatice pentru cardul profesional pentru someri in corelare cu aplicatiile informatice existente la nivelul SPO.
2.2.Organizarea unui seminar de lucru cu durata de o zi pentru analiza si testarea cerintelor si specificatiilor tehnice elaborate. In cadrul acestui seminar de lucru vor participa atat experti in masuri active de ocupare din cadrul SPO, cat si experti ITC.
2.3.Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie a aplicatiei informatice pentru emiterea si gestionarea cardului profesional pentru persoanele in cautarea unui loc de munca.


A.3.Implementarea activitatilor care vizeaza consolidarea capacitatii SPO de a furniza servicii de ocupare a fortei de munca, respectiv implementarea solutiilor dezvoltate in cadrul activitatii A.2, ca tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de mediere de catre SPO persoanelor in cautarea unui loc de munca. In cadrul acestei activitati se va realiza furnizarea, testarea si implementarea aplicatiei informatice pentru gestionarea cardurilor profesionale pentru persoanele in cautarea unui loc de munca.
Subactivitati:
3.1.Furnizarea sistemului informatic pentru implementarea structurii de carduri profesionale pentru somerii inregistrati la agentiile de ocupare din cadrul SPO.
3.2. Testarea sistemului informatic si realizarea unor eventuale adaptari/modificari.
3.3. Implementarea sistemului informatic. Pe parcursul acestei subactivitati vor fi furnizate inclusiv sesiuni de pregatire pentru expertii IT din cadrul SPO in vederea asigurarii competentelor necesare pentru utilizarea aplicatiei informatice.


A.4. Asigurarea schimbului de date intre structurile SPO ceea ce va contribui la extinderea si modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel national si local si la extinderea si modernizarea bazei de date a SPO, la nivel national si local. In cadrul acestei activitati se va realiza preluarea si introducerea datelor privind somerii inregistrati in cadrul structurilor SPO in aplicatia informatica in vederea emiterii si gestionarii cardurilor profesionale.
Subactivitati:
4.1. Preluarea datelor privind persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate in cadrul tuturor structurilor teritoriale ale SPO.
4.2. Selectarea persoanelor in cautarea unui loc de munca si introducerea datelor si informatiilor despre acestora in aplicatia informatica dezvoltata.
4.3. Emiterea si gestionarea cardurilor profesionale pentru somerii din cadrul tuturor structurilor SPO. Gestionarea cardurilor profesionale si efectuarea eventualelor modificari (schimbarea datelor privind nivelul educatiei si/sau experientei profesionale) va fi asigurata de catre Partener.


A.5. Organizarea unei campanii de informare si publicitate in scopul promovarii serviciilor de ocupare oferite, respectiv a serviciilor de mediere a muncii, inclusiv promovarea povestilor de succes si rezultatelor obtinute, la nivel national, publicatii si alte materiale informative.
Subactivitati:
5.1. Pregatirea materialelor suport informative si publicitare pentru desfasurarea campaniei de informare pentru promovarea serviciilor de ocupare furnizate de SPO, inclusiv realizarea materialelor publicitare (brosuri, fluturasi etc.).
5.2.Desfasurarea propriu-zisa a campaniei de informare. Campania se va desfasura atat la nivel national, cat si la nivelul agentiilor judetene de ocupare din cadrul SPO. 5.3.Organizarea unei conferinte de presa la nivel national pentru promovarea serviciilor de ocupare oferite de SPO si promovarea rezultatelor proiectului.

Card Profesional European
Calendar
Februarie  2019
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României