Card Profesional European
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract finanţare: POSDRU/94/4.1/S/64305

Rezultate Anticipate

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt corelate cu activitatile desfasurate si contribuie la atingerea obiectivelor proiectului, constituind beneficii directe si pe termen lung pentru grupul tinta al proiectului, respectiv consilierii de orientare profesionala si agentii de ocupare din cadrul SPO.

Activitate A1 – rezultate:
-1 analiza realizata privind functionarea SPO pe piata muncii, respectiv asupra situatiei actuale privind furnizarea serviciilor de mediere a muncii de catre SPO si asupra informatiilor detinute despre persoanele in cautarea unui loc de munca.
-20 consilieri de orientare profesionala si 20 de agenti de ocupare participanti la seminarul de lucru pentru realizarea analizei asupra serviciilor de mediere a muncii in cadrul SPO si asupra informatiilor detinute despre persoanele in cautarea unui loc de munca, inclusiv identificarea informatiilor lipsa dar necesare in vederea corelarii efective a ofertei de forta de munca cu cererea de pe piata muncii.
-1 structura cadru realizata pentru cardul profesional european pentru persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate in cadrul structurilor teritoriale din cadrul SPO, care va cuprinde tipul si caracteristicile informatiilor si datelor incluse in cardul profesional.


Activitate A2 – rezultate:
-1 aplicatie informatica achizitionata pentru emiterea si gestionarea cardurilor profesionale pentru persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate in cadrul SPO.
-1 portal informatic cuprins in aplicatia informatica, ce va asigura comunicarea atat intre membrii posesori ai cardului profesional, cat si accesul altor persoane/organizatii, pe diferite niveluri de securitate, cu respectarea regulilor privind protectia datelor cu caracter personal, la informatiile cuprinse.
Aplicatia informatica ce va deservi emiterea si gestionarea cardului profesional european pentru persoanele in cautarea unui loc de munca va fi realizata ca un sistem informatic centralizat, de inalta performanta si inalta disponibilitate, capabil sa asigure continuitatea ulterioara a activitatii. Serviciile informatice vor fi puse la dispozitia entitatilor utilizatoare sub forma de servicii web sau de aplicatii bazate pe web, accesibile prin internet cu asigurarea securitatii accesului si a transferurilor de date. Dezvoltarea aplicatiei informatice presupune proiectarea si realizarea, pe de o parte, a unei componente aplicative care va implementa functionalitatile sistemului, iar pe de alta parte a unei componente de infrastructura informatica necesara pentru buna functionare a sistemului.


Activitate A.3 – rezultate:
-1 aplicatie informatica testata, adaptata si implementata pentru gestionarea cardurilor profesionale pentru persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile de ocupare din cadrul SPO.
-45 experti IT din cadrul SPO instruiti privind gestionarea si utilizarea aplicatiei informatice dezvoltate pentru cardul profesional pentru persoanele in cautarea unui loc de munca.


Activitate A.4 – rezultate:
-1 baza de date constituita in cadrul aplicatiei informatice, cuprinzand informatii privind persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate la unitatile teritoriale din cadrul SPO, inclusiv date privind nivelul de pregatire si experienta profesionala a acestora.
-570000 carduri profesionale emise pentru 570000 de persoane in cautarea unui loc de munca inregistrate in cadrul SPO.


Activitate A.5 – rezultate:
-1500 materiale suport informative si publicitare dezvoltate si diseminate, inclusiv anunturi presa, brosuri informative, fluturasi, bannere etc.
-1 campanie de informare organizata si desfasurata la nivel national si local pentru promovarea serviciilor de ocupare furnizate de SPO, in special serviciile de mediere a muncii.
-1 conferinta de presa organizata si desfasurata la nivel national pentru promovarea serviciilor oferite de SPO si pentru promovarea rezultatelor proiectului.

Card Profesional European
Calendar
Februarie  2019
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României