Obiectivul general al proiectului C.R.E.S.C îl reprezintă imbunatatirea sistemului de formare profesională a personalului SPO pentru creşterea nivelului de competenţă si a calitatii serviciilor de informare si consiliere profesionala oferite prin definirea unei strategii eficiente de formare profesionala continua in acest domeniu specific.

 

Proiectul propune activitati de formare profesionala continua pentru specializarea si perfectionarea personalului SPO, prin intermediul unor programe de formare care urmaresc sa dezvolte competente specifice pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, competente care vor fi valorificate prin intermediul unui instrument informatic de comunicare online cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Serviciile de informare, consiliere au un rol esential in activitatea desfasurata de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzind in mare masura rezultatele aplicarii celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocuparii.

 

In vederea asigurarii unei pregatiri profesionale adecvate a personalului implicat in aceste servicii, proiectul prevedere totodata activitati privind dezvoltarea competentelor TIC a acestuia, prin folosirea unui instrument de informare si consiliere on-line, care aduce valoare adaugata in primul rand pentru angajatii SPO, constituind un sistem activ de invatare pentru acestia, cat si, indirect, pentru persoanele care vor beneficia de serviciile oferite de catre acestia. Sistemul de comunicare on-line intre personalul SPO si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca isi va aduce aportul la furnizarea unor servicii inovatoare, specializate, pentru clientii SPO, in vederea implementarii de planuri individuale de actiune pentru si impreuna cu aceste persoane.

 

Rezultatele vor putea si arhivate si gestionate on-line, astfel incat acestea sa constituie modele de buna practica, urmand sa fie diseminate la nivelul intregii retele SPO. De asemenea, prin intermediul sistemului, persoanele din cadrul SPO vor putea comunica on online intre ele si vor putea incarca in sistem, accesa si gestiona documente relevante rezultate din serviciile de informare si consiliere desfasurate on-line, in vederea realizarii unui schimb de experienta si bune practici in domeniul informarii si consilierii profesionale, in mod specific, putand avea acces la situatiile intalnite in experienta profesionala, precum si feed-back-ul serviciilor oferite. Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv prin:

- Abordarea pe termen lung, dat fiind faptul ca proiectul prevedere crearea si implementarea unei strategii de formare profesionala continua, prin intermediul careia se vor stabili parteneriate strategice care sa sustina si sa promoveze organizarea propusa pentru realizarea serviciilor de informare, consiliere profesionala;

- Abordarea integrata a necesitatilor privind dezvoltarea competentelor personalului, proiectul prevazand activitati combinate de formare a personalului in domenii cheie necesare furnizarii activitatilor de informare si consiliere profesionala cu activitati privind utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si comunicare.

- Orientarea personalului propriu spre promovarea invatarii, perfectionarii, adaptarii si pregatirii profesionale astfel incât in relatia cu clientii, angajatii SPO sa poata oferi servicii specializate si sa poata raspunde mai bine nevoilor specifice ale acestora. Se asigura participarea la dezvoltarea profesionala continua a angajatilor SPO si se raspunde afirmativ cerintelor formulate in Memorandul adoptat de UE in anul 2000,care stipuleaza faptul ca,promovarea invatarii permanente este un proces esential pentru asigurarea unei dezvoltari durabile.

- Cresterea nivelului de instruire, accesibilitatea informatiilor si a documentelor clientilor in timp util, reducerea stresului profesional, posibilitatea de a raspunde online solicitarilor clientilor.